Kontakt

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica

tel./fax. 89 625 43 37 lub 784 556 520

e-mail:

http://www.lgdbmk.pl

NIP: 984-017-75-21  Regon: 280124765

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Loading